2º ESO

 

Unidá 1: El caseirío

  • Nesta unidá, nel apartao dedicao á fala escrita aprendemos a poñer por escrito as nosas ideas con orden, a defendelas con argumentos y a sacar conclusióis. ¿Pensades qu’é miyor vivir nel poblo ou na ciudá? Nosoutros pensamos que… (pincha na imaxen pra sabelo)

Unidá 2: Falando y trabayando

Unidá 3: As ayalgas del mar

  • Fala y cultura. Nel apartao dedicao á Fala y cultura nesta unidá, vamos aprender algo máis da carpinteiría de ribeira y construcción de lanchas al xeito d’antias. El mui bon trabayo de Néstor Alonso, asina como os sous debuxos van virnos muito ben.

  • Como xa dixemos na clase, un dos últimos carpinteiros de ribeira é Martín, que trabaya nel astillero dos Pacho, nel Esquilo. Aquí lo tedes nel sou día a día.

Unidá 4: Comer y rascar…

  • Aquí tedes a versión en asturiano del vídeo que vamos ver na clase. ¡Tamos feitos us abeyeiros de primeira! ¿Ou non?

Unidá 5: ¡Menuda fauna!

Unidá 6: El antroido

Unidá 7: Entre mitos y bruxas

  • Nesta unidá vamos movernos entre a realidá y a ficción. ¿Conto hai de verdá no nosos mitos? ¿Y as bruxas, haberlas háilas ou nun las hai? El documental da Bruxa de Brañavara igual nos aclara as ideas. Ou non.

Unidá 8: Botando úa ouyuada

Unidá 9:  Cousas de familia

Unidá 10: Días de diario

2 Comentarios a “2º ESO”

23 01 2013
alejandramtc02 (23:21:42) :

Erase ua vez un llobo, un xabaril y úa raposa.El xabaril viu a úa raposa detrás d’un castañeiro y entonces arrancou detrás de ella, el xabaril correu y correu y al final consiguiu pillaya. De repente,condo taba encima d’ella chegou un llobo, que tamén queria a raposa, entonces el xabaril y el lobo amarráronse por ella. Mentras s’amarraban a raposa foise sixilosmente, os outros dous animales amarráronse un hora entera. Condo se deron cuenta de que se fora pillaron un gran cabreo.

24 01 2013
Ágata (12:52:39) :

Ta ben Alejandro, peró nun tías que fer un comentario senón editar un artículo. Volveremos esplicar como se fai que xa vexo que nun quedóu claro.
Por outro lao, teis que fixarte máis nas apostrofacióis, faltábanche muitas.

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image