Entrambasauguas a un click

31 01 2013
  • A pregunta máis repetida en 3º é: ¿qué femos cua revista? ¿devolvémoche a revista? ¿a revista seguimos con ela? Condo as criaturas falan da revista refirense a un númaro d’Entrambasauguas que tuven a ben deixaryes pra trabayar con él condo seña menester. Hasta agora vese que nun ye sacamos todo el zume que debiamos, d’ei qu’insistan tanto en devolverma. Pos ben, agora ademáis d’ese xa se poden ler todos dende a páxina da Academía da Llingua Asturiana. Nun hai máis qu’entrar y descargar el pdf da revista que nos interese. Haberá que xogar un pouco cua novedá un día d’estos. Entrementres podedes ir probando pinchando na imaxen de baxo.


Acciones

Informaciones

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image