Pra ler

  • Pouquinín a pouco, pasín a pasín qu’é como miyor se fain as cousas fomos xuntando un montonín de cousas pra ler na nosa fala. Montonín qu’a bon seguro irá medrando y será cada vez máis grande. Nun pretendo poñer aquí el obra completa de ningún autor (anque las hai que ben lo  merecían) pro si deixar algún nome, algúa referencia pra que vos animedes a ler algo.
  • Botade un oyo a os enlaces que tedes na dereta (nel oriente neste caso Guiño)  y espero qu’atopedes algo al voso gusto.

Un comentario a “Pra ler”

25 02 2013
jesusmdtc02 (12:25:06) :

:)

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image