Primeiras sesióis d’estudio del Occidente

  • Aló pol ano 1998, celebráronse en Castropol as Primeiras sesióis d’estudio del occidente. ¡Cómo pasa el tempo! Eu era entoncias unha estudiante d’Hestoria que tia pouco que fer nel brao y convertinme aquel agosto nunha das poucas personas (pra que negalo) qu’ asistimos as charlas. Nunca escuitara unha conferencia en fala, pro tampouco me chocou gran cousa, al cabo debía ser lo único que nunca ouguira en fala. Si m’ acordo de lo raro que me suaba a fala d’algunhos, qu’era como artificial, arcaica. A unha falante avezada, costouye, costaye, guardar el rego da normativa. Pro os anos pasaron, pra min y pra todos. Tamén pra fala, gallego-asturiano, eo-naviego… y col tempo hasta a min m’acabaraon xoncendo y entrei al rego, acostumeime a escribir lo máis normativo que podo y entendín qu’hai palabras qu’eu nun uso pro outro usaron antias qu’eu, por eso nun convén perdelas. Entendín que normativizar as veces dole, pro hai qu’aprender a ir xogando sin romper a baraxa, dobrando sin chegar a chascar, ir pouco a pouco fendo, fendo, fendo…
  • Como recordo d’aquela primeira vez, aquí tan parte das actas daquelas sesióis.

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image