Poesía

  • Poesía es tú, decía daquén mirando un diccionario. ¿Qué razón levaba, verdá? Poesía é a vida supoño, poesía é escribir en verso dicen outros, pro tamén hai prosa qu´é pura poesía anque nun seña d´esa que ye chaman poética. Pro vamos al que vamos, anque sempre se nos bote en cara que nun temos literatura abonda pouquinín a pouco vamos tendo máis y máis cousas pra ler, máis y máis cousas publicadas…É dificil escoyer un poema, un verso pra poñer nel empezo d´esta rincueira… pro algo teño que poñer y de todo el “algo” que conozo quédome con esto:

 

As vidas son obras
de teatro. Hai comedias,
traxedias, tamén dramas.
Entremeses, sainetes, vodeviles.
Hai tristes monólogos
nun acto.
 
Todas tein un final,
qu’é sempre el mesmo.

Mª José Fraga Suárez

 

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image