Alfredo Alvarez de Ponticiella

NOSOUTROS
Por mui esqueicidos os avíos
col bon d’outras sementes,
por muito qu’os toxedos
tornaran os cabeiros caldellos
ás rondas toupieiras,
quedamos inda xente
-y quedar é ser nosoutros-
mentras estruñemos a palabra
posta a moyo nel barcal
da memoria d’un llargo
silencio qu’afale un tempo claro.
 
DE PAN Y AVÍOS
Con fougo y con augua
beilan el mazo y a fragua.
 
El rodeno y el batán
se ún é forte, outro fai pan.
 
¡Cómo axugan misto y llume,
peira y forno, serra y crume!
 
Con bon fougo y con ben augua
trabayaron mazo y fragua.
 

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image