Problemas MATERIAL

1 11 2012
  • Nota: Si tedes algún problema al hora de descargar as fotocopias, fédeme un comentario ou mandaime un correo: agatagc@educastur.princast.es


Anciola 2

25 10 2012
  • Era 19 de febreiro de 1920, condo alguén me dixo que s’ acercaba úa marea mui grande, tabamos todos mui nerviosos, era muito mar pra este barco que taba un pouco veyo. Intentamos frenarlo, peró el mar arrastroulo hacia praya y nun pudemos fer nada pra evitalo, condo quixemos darnos conta xa tabamos na praya, rodeao del trigo que levaba el barco y rodeaos da xente que veu de todos laos pra ver a desgracia que sucedera naquela praya. Días despós dixeronme que nun iban sacar el barco del sitio y quedeime mui triste, porque levaba trabayando muitos anos nel barco. Felix¿Ciudá ou pueblo?

18 10 2012
  • A vida nas ciudades y nos pueblos é mui distinta. Vivir nua ciudad supon ter cerca os supermercaos, tendas, tamén podes conocer a máis xente, xa qu’as ciudades tan chias de xente. Nel pueblo tas máis tranquilo, nun hai tantos roubos é más comodo y suelen ter muito prao y así podes xogar. Nas ciudades hai muitos roubos, tamén hai muita contaminación y é mui estresante vivir nas ciudades. Nel pueblo hai pouca xente cua que falar, teis máis lonxe as tendas y alguas veces aburreste muito. É miyor a vida nos poblos. Felix

  • A vida nos poblos y nas ciudades é mui diferente as ciudades son mui axetreadas y a xente das ciudades ta mui estresada y nun hai tranquilidá. Nos poblos a xente é máis tranquila porque os poblos nun son nada estresaos. Lo malo da ciudá é qu’hai muito axetreo y hai muita contaminación y nun se respira aire bon. Lo bon das ciudades é que teis muitas tendas y bares; teis el médico cerca y teis con que falar y nun t’aburres tanto. Un día na ciudá iba pola acera andando y fun cruzar pensado que taba nel meu poblo ¡y casi m’atropella un coche! As comodidades dos poblos é que podes dormir ben sin ningún ruido,respirase aire oinse os páxaros y tas más libre que nas cidades. Os inconvenientes dos poblos son que nun teis tendas, aburreste algo, nun teis actividades interactivas y nun hai tanta xente. Un dia nel meu poblo paseime un dia entero vendo a tele porque nun tía con qun xogar.Inda así seria miyor a vida nun poblo porque vivo nún y creo que nun podía encontrar un sitio miyor. Alejandro
  • A vida nas ciudades y nos poblos e mui distinta. Cada un ten as suas comodidades y ous inconvenientes. A comodida dos poblos é qu’hai muita calma, pouca contaminación,etc y a da ciudá é qu’hai muitas tendas y muitos postos de trabayo. Peró non todo é bon. Por exemplo, nos poblos acostuman a tar mui aislaos y nas ciudades hai muito ruido.

Leer más »