Prefiero

17 02 2013
  • Elisa cántanos na fala de Veiga y, a ritmo pop-rock, fai úa búa declaración d’intencióis que dende Falandando suscribimos cuase dafeito. Nun ta mal pra empezar a semana con enerxía.

Esta película necesita Flash Player 7

  • El tema forma parte del disco Conceyo de Cantares editao pol Parque Histórico del Navia.

 Gadaña boa

7 02 2013
  • Dito y feito. Jose Manuel é un home de palabra y hoi trouxo el hit parade Gadaña boa del que nos falóu el outro día. A verdá é qu’a búa da copla veu ben pra saber algo máis de quen ta detrás del tema. Vai haber que siguir investigado.

  • Como sentencióu Alejandro: Mira Ramón, deixando a un lao a calidá, hai que reconocer qu’esto peta máis que Bacotexo. Ta claro qu’estos nenos empezan a merecer que yes poña algo d’Hermaos del herba seca.