Pra escuitar

  •  A música en fala vive un bon momento. Condo fai anos aterricéi por primeira vez nun aula pra dar fala, todo conto podía ofrecerye a muchachada era el rock dos Hermaos del herba seca y algúa qu’outra peza tradicional como a muiñeira de Bargaz. Agora podo chegar al aula con Bacotexo, Darbukka, Cádaba, Mestura… por poñer algún exemplo de grupos que tein discos editaos. ¡Y máis d’un y de dous! Hai en qu’escoyer y eso, ademáis de faliciltarye as cousas á profe, axudanos a ver qu’en fala pódese fer de todo. ¡Tamén soñar!
  • Poñer aquí toda a música editada en fala (ademáis de ser un delito) penso que nun é lo máis al xeito. Peró algúa cancioncía pra abrir boca, sí qu’hai que poñer. Tamén vos enlazo os sitos web dos grupos que tocan fala pra que pódades saber máis cousas.

Penouta

(Dual: Igor Medio y Lisardo Prieto)

Esta película necesita Flash Player 7

  • É casi obrigao poñer esta cantiga nel empezo anque nun seña máis que pola carga de sentimentos que leva dentro, por lo qu’a muitos (a min a primeira) nos ataniga nel alma condo la escuitamos.  Vámonos querendo ou sin querer al salón d’actos del instituto de Tapia, á entrega del Premio Xeira a Ricardo, á presentación d’un libro que ye saca a lingua a escuridá y prende luces por unde quera que lo abras, a úa tarde feliz na que tábamos todos… Daquelo quédannos os recordos, as risas que botamos pola pronunciación d’Igor, as sidras que bebemos despós na Terraza, el güelo da Familia Castañón, as ganas de fer este blog porque igual alguén lo ve dende mui lonxe, as luces prendidas dos que nun se van nunca.

Palmeira

  • Daquel día ¡benditas cámaras dixitales! quédanos tamén este galano:

  • Tuenda grabóu outra versión da Palmeira pal disco Conceyo de Cantares. Nesta ocasión a letra ponla Iván de Cazarón y ta claro qu’ a min, pol meu feliz pasao na beira del Navia, nel conceyo d’Eilao ¡gústame muito, muito! ¿Ademáis, quén nun se sintiu como Palmeria algúa vez?

Esta película necesita Flash Player 7

a

  • Por sorte empeza a haber tanto qu’escuitar qu’algún grupo merece un sito aparte. Ou dende a dereta ou dende os enlaces de baxo podedes ver máis.

2 Comentarios a “Pra escuitar”

16 07 2011
pedrogggo04 (00:02:04) :

¿Por Que Nun Se Escuita El Son D’ Penouta?

28 07 2011
pedrogggo04 (16:19:13) :

FALTA EL SON A FRONTEIRA.

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image