Artículos de 20 Octubre 2010

Dates des examens de Français

Miércoles, 20 Octubre 2010

1ère A ESO: 3 novembre, 1er décembre.

1er B ESO: 8 novembre, 1er décembre.

2e A ESO: 3 novembre, 1er décembre.

2e B ESO: 8 novembre, 1er décembre.

3e A: 10 novembre, 1er décembre.

3e B: 3 novembre, 1er décembre.

4e ESO: 9 novembre, 1er décembre.

1ère Bachillerato: 28 et 29 octobre; 9 et 10 décembre.

2e Bachillerato: 21 et 22 octobre; 18 et 19 novembre.

Bonne chance!